Veelgestelde vragen

Zijn de Resultaten van de C-Star Methode blijvend?

De vetcellen, die met C-Star worden behandeld, zijn definitief vernietigd en komen dus niet terug.Het lichaam is echter natuurlijk wel in staat om bij een ongezonde levensstijl opnieuw ongebruikte (lege) vetcellen als opslag voor vetten te gebruiken. Onderzoek toont aan dat bij een minimaal veranderde levensstijl de veranderde lichaamscontouren na een figuurcorrectie blijvend zijn. Tegelijk adviseren we u ten stelligste om vier maal per jaar een onderhoudsbehandeling te blijven genieten. Omdat wij het uiterst belangrijk vinden dat het resultaat voor u blijvend is, bieden wij deze onderhoudsbehandelingen aan voor een héél speciale prijs, die unike is in de hele wellness markt.

Wat voel ik tijdens de C-Star behandeling?

Cliënten die reeds een behandeling hebben ondergaan, geven aan dat er nagenoeg geen pijn of ongemak na de behandeling aanwezig is. De geluidspulsen zelf worden afhankelijk van de persoon ervaren als een lichte tinteling/prikkeling of alsof er iets warms op de huid. Sommige cliënten ervaren de pulsen als enigszins vervelend tot pijnlijk, maar dan wordt de intensiteit aangepast ten einde iedereen een comfortabele behandeling te gunnen.

Wie kan de behandeling ondergaan?

De C-Star behandeling is voor bijna iedereen boven de 18 jaar geschikt, zowel mannen als vrouwen. Voor een beperkt aantal mensen is de behandeling niet geschikt. Dit wordt bepaald op grond van specifieke contra-indicaties. Het is daarom van belang dat iedereen, die interesse heeft in deze behandeling, vooraf een consult heeft met een van de gespecialiseerde C-Star Specialisten. De specialist bepaalt in een persoonlijk consult of u de behandeling kunt ondergaan of dat er sprake is van contra-indicaties.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Zwangerschap
  • Borstvoeding
  • Chemokuur
  • Hartproblemen of pacemaker
  • Extreem hoge of lage bloeddruk
  • Ernstige neiging tot bloedingen
  • Verminderde leverfunctie
  • Recente trombose of beroerte
  • Recente (onder)buikoperatie
  • Diabetes

Ook mag de behandeling niet uitgevoerd worden op plaatsen waar metalen delen in een lichaam zijn aangebracht.

Wat gebeurt er na de C-Star behandeling?

Na de behandeling kunt u onmiddellijk uw dagelijkse werkzaamheden hervatten. Er is geen herstelperiode en ook nacontrole is niet strikt noodzakelijk. Wij verzoeken iedereen wel om voor een nacontrole langs te komen omdat wij de gegevens omtrent de behaalde resultaten willen vastleggen om onze behandelmethode verder te kunnen optimaliseren.

Welke resultaten kan ik verwachten?

Klinisch onderzoek heeft laten zien dat de eerste resultaten van snel afslanken meteen en binnen één week na de behandeling al zichtbaar en voelbaar zijn. Na één enkele behandeling zult u gemiddeld een vermindering van 2 tot 5 centimeter in de lichaamsomtrek kunnen meten. Dit komt overeen met bijna een kledingmaat! Des beter u de ondersteuningen toepast, des te beter zijn de resultaten.

Is het wel veilig?

Ja, de C-Star behandelingen zijn volstrekt veilig. Het ontwikkelen en testen van de apparatuur heeft vijf jaar geduurd en in het kader van die ontwikkeling is de veiligheid uitgebreid onderzocht. Dit heeft in Europa geleid tot officiële Europese Medische CE -goedkeuring. Er zijn ondertussen in het buitenland al vele duizenden behandelingen uitgevoerd, waarbij tot op heden nog geen enkele complicatie is geconstateerd. Er zijn meerdere wetenschappelijke studies naar de effecten van C-Star gedaan, waarbij keer op keer de 100% veiligheid van C-Star is gebleken. Medisch ultrasonisch geluid wordt al tientallen jaren ingezet voor o.a. niersteenvergruizing en hiervan is bekend dat er geen complicaties of negatieve effecten optreden. Om de veiligheid te garanderen vindt vooraf altijd een intakegesprek plaats bij de C-Star Specialist. In geval van twijfel omtrent uw gezondheid of medische geschiktheid, bepaalt de C-Star Specialist in een persoonlijk consult op grond van uw persoonlijke situatie en uw medische historiek of de C-Star behandeling voor u geschikt is.

Zwangerschap en C-Star

Indien u zwanger bent of zou kunnen zijn, is dat een absolute contra indicatie voor een C-Star behandeling.

De effecten van ultrasonische geluidsgolven op de ongeboren vrucht zijn namelijk nog niet wetenschappelijk onderzocht. Daarom is een C-Star behandeling in deze gevallen uitgesloten uit veiligheidsoverwegingen.

In het kader van de hormonale veranderingen bij zwangerschap is het bovendien nog maar de vraag of de behandeling wel het gewenste effect zou hebben.

Wij respecteren uw ongeboren kindje en willen het niet storen met trillingen of geluiden die voor de baby heel onaangenaam zouden kunenn zijn.