Ja, de C-Star behandelingen zijn volstrekt veilig. Het ontwikkelen en testen van de apparatuur heeft vijf jaar geduurd en in het kader van die ontwikkeling is de veiligheid uitgebreid onderzocht. Dit heeft in Europa geleid tot officiële Europese Medische CE -goedkeuring. Er zijn ondertussen in het buitenland al vele duizenden behandelingen uitgevoerd, waarbij tot op heden nog geen enkele complicatie is geconstateerd. Er zijn meerdere wetenschappelijke studies naar de effecten van C-Star gedaan, waarbij keer op keer de 100% veiligheid van C-Star is gebleken. Medisch ultrasonisch geluid wordt al tientallen jaren ingezet voor o.a. niersteenvergruizing en hiervan is bekend dat er geen complicaties of negatieve effecten optreden. Om de veiligheid te garanderen vindt vooraf altijd een intakegesprek plaats bij de C-Star Specialist. In geval van twijfel omtrent uw gezondheid of medische geschiktheid, bepaalt de C-Star Specialist in een persoonlijk consult op grond van uw persoonlijke situatie en uw medische historiek of de C-Star behandeling voor u geschikt is.